Staria

Osoite: Yrjönkatu 24 Helsinki 00100

Staria – Vahva Netvisor-talouspalveluiden osaaja

Meille ei riitä tavanomainen ja rutiininomainen palvelu, vaan tehtävämme on tuottaa asiakkaillemme oikeasti arvokasta tietoa hyödyntämällä Netvisorin mahdollisuuksia optimaalisella tavalla.

Tavoitteenamme on auttaa asiakasta tekemään hyviä päätöksiä, jotka perustuvat reaaliaikaiseen informaatioon sekä Netvisorin mahdollistamiin luotettaviin ennusteisiin. Hyödynnämme Netvisorin hyviä rajapintoja tiedonsiirtoon automaattisesti eri liitännäisjärjestelmistä. Netvisorin automaation ja ohjelmistorobotiikan avulla pystymme tehostamaan merkittävästi asiakkaan talousprosesseja. Standardiratkaisujen sijaan me luomme jatkuvasti uusia ja parempia tapoja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen, liiketoiminnan selkeyden kasvattamiseen ja prosessien kehittämiseen. Toiminnassamme keskeisenä osa-alueena on asiakkaalle nimetty asiantuntija. Meiltä voit odottaa enemmän.

Toimintaamme ohjaavat avoimuus, rehellisyys, luovuus ja sitoutuneisuus. Näiden arvojen ansiosta pystymme tarjoamaan ylivoimaista ja ainutlaatuista palvelua vaativalle asiakaskunnalle, olipa kyse asiantuntijan näkemyksestä tai oikean teknologian toimittamisesta.

PALVELUT

Palvelukeskuskonsepti

Hyvin hoidettu taloushallinto tukee liiketoiminnan johtamista tarjoamalla olennaista ja oikea-aikaista tietoa, modernisoimalla prosesseja ja auttamalla ennakoimaan tulevaisuutta. Starian palvelukeskuskonsepti on ulkoistettu palvelu joka kattaa yrityksesi kaikki taloudelliset ja HR-prosessit. Se yhdistää sisäisen taloushallintoyksikön luotettavuuden ja sitoutumisen ulkoistetun palvelun joustavuuteen ja helppouteen. Optimoimalla talousprosesseista robotisoitavat rutiinit sekä asiantuntijuutta vaativat tehtävät pystymme luomaan tehokkaan ympäristön paremmalle päätöksenteolle ja liiketoiminnan kasvulle. Palvelu toteutetaan Staria AitoKumppanuus -mallilla ja yrityksellesi nimetyn tiimin avulla.

Nimetty asiantuntijatiimi

Tiimi koostuu useista ammattitaitoisista asiantuntijoista sekä tiimin robottiassistenteista. Staria kouluttaa työntekijöitään jatkuvasti ajankohtaisen osaamisen varmistamiseksi. Uskomme jatkuvan prosessien kehittämisen molemminpuoliseen hyötyyn. Siksi palvelukeskuksen tiimiä ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu sekä Starian johtajista että asiakkaan omasta johdostanne.

Palvelu sisältää välttämättömät taloushallintajärjestelmät, kuten nykyaikaiset pilvipohjaiset palvelut, ja tarvittaessa myös BI- tai ERP-työkalut.

Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla esimerkiksi talous-, henkilöstä-, palkka- ja tietohallinnoissa esiintyvät rutiininomaiset, toistuvat ja manuaaliset työtehtävät voidaan automatisoida. Starian ohjelmistorobotti toimii ketterästi Netvisor ympäristössä.

Ohjelmistorobotiikka ei korvaa ihmisiä, vaan pikemminkin toimii tiimin virtuaalisena assistenttina. Se työskentelee toistuvien ja säännönmukaisten datankäsittelyyn liittyvien tehtävien parissa vapauttaen työntekijöiden aikaa vaativimpiin tehtäviin, kuten asiakaspalveluun sekä osaamisen kehittämiseen. Samalla se myös vähentää prosesseihin kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Staria on ohjelmistorobotiikkatoimittaja UiPathin pohjoismainen kumppani, ja robottejamme kouluttaa ainoastaan UiPathin sertifioimat ammattilaiset.

Ketjupalvelukonsepti

Starian ketjupalvelukonsepti auttaa ketjujohtoa ohjaamaan ketjuyrityksiä kohti yhteisiä tavoitteita. Ketjulle nimetty palvelutiimi varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden, ketjuyritysten välillä. Palvelukonseptiimme kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito ketjuyrittäjiin heille nimettyjen kontaktihenkilöiden kautta.

Ketjujohdon näkökulmasta tietojen yhdistely eri lähteistä on hidas prosessi, etenkin kun ketjuyrittäjät valitsevat omat tilitoimistonsa. Raportointiprosessien pirstaleisuus ja laadun vaihtelu vaikeuttavat ketjun taloudellisen tilanteen hahmottamista. Oikeiden työkalujen ja asiantuntemuksen avulla aika voidaan käyttää tehokkaammin, ja kokonaiskuvan muodostaminen ketjun tilanteesta helpottuu.

Staria tarjoaa ketjuyrittäjille:

  • Optimoidut toimintamallit
  • Nimetyn asiakastiimin
  • Modernin Netvisor-järjestelmän
  • Luotettavan kumppanin
Anu Hemmila

Yhteyshenkilö

Anu Hemmilä

Sales Executive

+358 50 501 5315

[email protected]

Kumppanuustaso: ? Netvisor-tilitoimistojen kumppanuustasot ovat: partner, premium ja premium+

Premium+

Palvelut:
Toimipiste:

Yrjönkatu 24 Helsinki 00100

Toimipisteen henkilömäärä:

Vähintään 10 työntekijää

Jätä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous: Staria


  • Omat yhteystiedot
  • Tarjouspyynnön tiedot
  • Voit kertoa sinulle merkittävistä asioista ja teemoista, esimerkiksi mobiilikäytöstä, tekoälystä tai korkeasta automaatioasteesta.
  • Ehdot
  • Tämän lomakkeen tietoja käytetään vain tiedon välittämiseen kumppanille, mikäli se kohdistuu tiettyyn kumppaniin, ja Visma Solutions Oy:lle.