Hilkka

Hilkka-järjestelmä vapauttaa hoivayrittäjän aikaa asiakastyöhön


Fastroi Hilkka™ on tehokas ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä yksityisten palveluntarjoajien
ja kuntien kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin. Hilkka-järjestelmä on kehitetty yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa ja Hilkkaa käyttää päivittäin yli 35.000 sosiaalialan ammattilaista.
Hilkka on tutkitusti käyttäjäystävällisin järjestelmä yksityisellä sektorilla ja sosiaalihuollossa.

Hilkka™-toiminnanohjausjärjestelmän ja -mobiilin avulla hallitaan tehokkaasti ja reaaliaikaisesti mm. kotikäyntejä kentällä tekeviä työntekijöitä, asiakastietoja sekä laskutusta. Hilkka-järjestelmä mahdollistaa lisää aikaa varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön. Hermoja raastavan paperityön määrä vähenee, eikä hankalien ja vanhanaikaisten järjestelmien käyttö vaikeuta arkea.

Laskutuksen automatisointi parantaa hoivayrittäjän kilpailukykyä

Hilkka-järjestelmän toimivuutta lisäävät sen erilaiset valmiit liitynnät mm. hoitajakutsu-, turvaranneke-, palkanlaskenta-, palveluseteli-(PSOP ja Palse), laskutus- ja laatujärjestelmien kanssa. Järjestelmä toimii saumattomasti myös mobiilissa – tietojen tarkastelu ja raportointi onnistuu missä vain, milloin vain.

Hilkka-Sopimushallinta ja laskutus -ominaisuudet auttavat töiden ja palveluiden laskutuksessa koti- ja asumispalveluissa. Järjestelmään kirjattujen käyntien tai asiakkaan läsnäolon perusteella Hilkka tuottaa laskutusaineiston automaattisesti, mikä vähentää yrittäjän kuluja ja tehostaa yrityksen prosesseja. Laskutuksen automatisointi helpottaa myös tilitoimiston työtä kirjaamisessa, kun laskutusta ei tarvitse tehdä käsin ja virheen mahdollisuudet pienenevät. Yrittäjä saa myös Hilkka-järjestelmästä suoraan työntekijöiden TES tulkitut tuntitoteumat, ja tiedot saa siirrettyä kätevästi palkanlaskentaohjelmistoon mikä helpottaa palkanlaskennan työtä.

Hilkka mahdollistaa laskutusaineiston lähettämisen Netvisoriin

Hilkka-järjestelmä mahdollistaa myyntilaskuaineiston sekä toteutuneen työtuntiaineiston lähettämisen Netvisor-järjestelmään. Valmiiden aineistojen siirron avulla käyttäjillä on mahdollisuus säästää
merkittävästi työaikaa. Hilkka-järjestelmä vie Netvisoriin valmista laskutusaineistoa, jotka sisältävät laskujen perustiedot, laskurivitiedot sekä maksajatiedot.

Laskutukseen siirtyvät perustiedot:

● Laskun päiväys
● Laskun loppusumma
● Laskun tila
● Laskuasiakkaan linkitystieto
● Maksuehdon nettopäivät
● Laskutusaikaväli

Laskutukseen siirtyvät laskurivitiedot:

● Tuotteen linkitystieto
● Tuotteen nimi sekä kotihoidossa käyntien tai asumispalvelussa läsnäolojen/poissaolojen päivämäärät
● Palvelusetelien käyttörivit
● Tuotteen yksikköhinta
● Tuotteen alv-prosentti ja -koodi
● Kappalemäärä (kotihoidon käyntimäärät/käyntiajat sekä asumispalvelun vuorokausimäärät)

Tuntitietojen siirtoa ja palkanmaksua varten oleva erillinen rajapinta:

● Henkilönumero
● Päivämäärä
● Kirjauslajitunnus
● Tunnit
● Selite
● Laskentakohde = kustannuspaikka

Katso lisätietoja nettisivuiltamme!

Yhteydenotto ohjelmistosta


  • Omat yhteystiedot
  • Ehdot
  • Hidden
  • Tämän lomakkeen tietoja käytetään vain tiedon välittämiseen kumppanille, mikäli se kohdistuu tiettyyn kumppaniin, ja Visma Solutions Oy:lle.