Fuusor

Fuusor BI

Auttaa hahmottamaan liiketoiminnan kokonaiskuvan, trendit ja poikkeamat nopeammin. Fuusor visualisoi datamassan selkeiksi näkymiksi, raporteiksi ja mittareiksi.

Auttaa tekemään parempia päätöksiä. Fuusor kiteyttää datamassasta analyysit ja mittarit, joiden avulla tiedolla johtaminen ja suunnittelu helpottuu.

Kerää kaiken halutun liiketoimintatiedon yhteen paikkaan. Tieto kulkee aina käyttäjän mukana, Fuusor-pilvipalvelu toimii kaikilla nykyaikaisilla päätelaitteilla ja selaimilla ilman mitään asennuksia.

Fuusor-data voi olla mitä tietoa tahansa: talous, myynti, HR, tarjouskanta, laadun mittarit, asiakastyytyväisyys, some-markkinointi jne. Tietoja voidaan tarkastella omina aihioinaan tai yhdisteltynä esim. tehokkuusmittareilla.

Jokainen käyttäjä kirjautuu palveluun omilla tunnuksillaan ja saa juuri hänelle tarkoitettua relevanttia tietoa. Interaktiivisten toimintojen avulla käyttäjä voi vaihtaa tarkastelun kohteita ja aikajaksoja sekä porautumisen tasoa aina mielenkiinnon mukaan.

Fuusor Budjetointi

Joustavasti rakennettavien budjettipohjien avulla käyttäjä voi budjetoida niin kuin raportoikin. Esim. myynnissä voidaan budjetoida suoraan niitä asioita mitä käytetään tarjouksissa ja sopimuksissa.

Esimerkkejä budjetointimalleista: asiakas- ja tuotepohjainen myyntibudjetti (voidaan käyttää euroja, kappalemääriä, tunteja ym.), henkilötason palkkabudjetti ja sivukulujen laskenta, uusien asiakkaiden ja projektien budjetointi, tili- ja kustannuspaikkapohjainen kulubudjetti (mahdolliset jyvitykset ja vyörytykset). Erilaisilla budjetointimalleilla tehdyt osabudjetit kootaan automaattisesti kokonaisbudjetiksi.

Luonnollisesti myös perinteinen tilikohtainen budjetointi onnistuu yhtä hyvin.

Käyttöönotto avaimet käteen periaatteella

Fuusor tarjoaa koko BI-palvelukokonaisuuden yhdeltä luukulta: tarvekartoitus ja konsultointi, kaikki integraatiot eri järjestelmiinne, käyttövalmiit Fuusor BI ja Fuusor Budjetointi -pilvipalvelut, käyttäjäkoulutus sekä erinomainen asiakas- ja tukipalvelu.

Fuusor sisältää valmiit työkalut ja toiminnot sekä kattavan valikoiman käyttövalmiita dashboardeja, raportteja ja pohjia, joten käyttöönotto sujuu erittäin tehokkaasti ja nopeasti ilman raskaita ja kalliita käyttöönottoprojekteja.

Suuri osa käyttöönotosta on Fuusorin asiantuntijoiden tekemää taustatyötä. Asiakas osallistuu käyttöönottoon lähinnä alun määrittelyvaiheessa ja lopun koulutusvaiheessa. Määrittelyt ja koulutukset hoidetaan yleensä etäpalveluna 1-3 tunnin jaksoissa.

Fuusorin käyttöönotto pk-yritykselle onnistuu yleensä 1-4 henkilötyöpäivässä riippuen BI- ja budjetointitarpeista, integraatioiden määrästä sekä tasosta, jolle käyttäjät koulutetaan.

Tilitoimistolle peruspalvelun käyttöönotto onnistuu yleensä 0,5-1 henkilötyöpäivässä. Tilitoimisto voi lisätä uuden loppuasiakkaan palveluun muutamalla klikkauksella. Fuusorin käyttö on helppoa ja selkeää, joten loppuasiakas ei tarvitse käyttökoulutusta.

Saat meistä osaavan ja joustavan datatiimin kumppaniksesi

Fuusorin henkilöstöllä on yhteensä kymmenien vuosien kokemus vaativasta ohjelmistotuotannosta ja yrityksille toteutetuista dataratkaisuista.

Pystymme mukauttamaan toimintaamme nopeasti ja ketterästi muuttuviin ja vaihteleviin tarpeisiin. Jokainen meistä on sitoutunut tarjoamaan sinulle alan parasta palvelukokonaisuutta.

Netvisor-Fuusor -integraatio

Käyttövalmiin ja automatisoidun integraation avulla kaikki haluttu data siirtyy Netvisorista Fuusoriin, jossa dataa voidaan visualisoida ja analysoida sekä tarvittaessa yhdistää muuhun dataan. Datan päivitys voidaan ajastaa vapaasti halutulle aikavälille, tiedot dashboardeilla, raporteilla ja mittareilla ovat aina ajan tasalla.

Integraatiot
Netvisoriin
Netvisorista
Kirjanpitoaineisto
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Budjettitiedot
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Laskentakohteet ja dimensiot
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Myyntilaskut ja -tilaukset
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Ostolaskut ja -tilaukset
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Osto- ja myyntilaskujen suoritukset
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Tuotteet, nimikkeet, rakenteet
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)
Työaika- ja poissaolokirjaukset
Ei mahdollinen
Asiakas voi valita itse ajastuksen (automaattinen)

Yhteyshenkilö

Jussi Tarkiainen

Myynti

040 765 6661

[email protected]

Yhteydenotto ohjelmistosta


  • Omat yhteystiedot
  • Ehdot
  • Hidden
  • Tämän lomakkeen tietoja käytetään vain tiedon välittämiseen kumppanille, mikäli se kohdistuu tiettyyn kumppaniin, ja Visma Solutions Oy:lle.