Finazilla

Business Intelligence -ratkaisu,
joka taipuu talousjohdon vaativiin
tarpeisiin.


Analytiikka, budjetointi ja
ennustaminen – kaikki samassa
ratkaisussa.


Finazilla jalostaa Netvisorin talousdatan ja muiden järjestelmienne tuottaman liiketoimintatiedon raporteiksi, mittareiksi ja analyyseiksi, jotka tukevat päätöksentekoa.

Voit yhdistellä dataa mistä tahansa tietolähteistä havainnollisiksi raporteiksi ja hyödyntää dataa tulevaisuuden ennusteisiin ja skenaarioihin.

Finazilla tunnetaan erityisen kattavasta budjetoinnista ja ennustamisesta, joka mahdollistaa ennustamisen aina kassavirtaan asti.

Budjetointi ja ennustaminen

Finazillan avulla rakennat tulos- ja tasebudjetit, sekä kassavirtalaskelmat täysin ilman taulukkolaskentaohjelmaa.

Voit budjetoida muun muassa myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen. Osabudjetit nivoutuvat Finazillassa kätevästi pääbudjeteiksi.

Budjetoinnissa ja ennustamisessa voidaan hyödyntää tehokkaasti myös muiden järjestelmienne tuottamaa operatiivista dataa.

Analytiikka ja raportointi

Finazilla täydentää Netvisorin raportointia graafisin ja numeerisin esitystavoin. Yleisimmät raportointitarpeet täyttyvät Finazillan valmiilla raporttipohjilla, mutta voit lisäksi laatia juuri omaa liiketoimintaasi kuvaavia raportteja.

Voit raportoida ja analysoida mitä tahansa dataa, kuten esimerkiksi taloutta, työtunteja, myyntiä, markkinointia tai vaikka asiakastyytyväisyyttä.


Rahoitus ja kassavirta

Finazilla tarjoaa tehokkaat työkalut sekä lyhyen ja pitkän ajan kassavirran ennustamiseen. Voit ennustaa rahavarojen kehitystä jopa vuosien päähän.

Kassavirran ja rahoituksen kehitystä voidaan esittää yksinkertaisin graafisin raportein tai vaikkapa kattavan rahoituslaskelman muodossa.

Finazilla for Business Intelligence

Finazillan tehokkaat budjetointi, ennuste ja analytiikkaominaisuudet ovat yhteensopivia minkä tahansa muun BI-ratkaisun kanssa.

Voit automatisoida tiedonsiirrot, ennustaa ja analysoida Finazillan avulla ja esittää datan esimerkiksi Power BI-, Qlik- tai Tableau- raporteilla. Näin voidaan välttää valtava määrä konsulttitunteja.

Integrointi Netvisoriin

Tarvitsemasi tieto siirtyy Netvisorista Finazillaan ajastetusti joka yö. Netvisorista siirtyvät kirjanpidon tositteet, ostolaskut, myyntilaskut, suoritukset, asiakkaat, tuotteet ja toimittajat. Netvisorin laskentakohteet ovat hyödynnettävissäsi myös Finazillassa.

Finazilla tarjoaa Netvisorin käyttäjälle käytännössä automatisoidu budjettiseurannan ja talousraportoinnin.

Tulosyksikkö- tai projektikohtainen budjetointi ja raportointi on vaivatonta – laskentakohteet päivittyvät automaattisesti Finazillaan.


Lue lisää sivuiltamme >>

Integraatiot

Integraatiot
Netvisoriin
Netvisorista
Kirjanpitoaineisto
Ei mahdollinen
Tiedon tallentaminen aktivoi tiedonsiirron (reaaliaikainen)
Laskentakohteet ja dimensiot
Ei mahdollinen
Tiedon tallentaminen aktivoi tiedonsiirron (reaaliaikainen)
Myyntilaskut ja -tilaukset
Ei mahdollinen
Tiedon tallentaminen aktivoi tiedonsiirron (reaaliaikainen)
Osto- ja myyntilaskujen suoritukset
Ei mahdollinen
Tiedon tallentaminen aktivoi tiedonsiirron (reaaliaikainen)

Demovideot

Raportointi

Budjetointi ja ennustaminen

Osabudjetointi

Finazilla for Business Intelligence

Yhteyshenkilö

Jari-Pekka Hyyppä

Myynti

+358407205772

[email protected]

Yhteydenotto ohjelmistosta


  • Omat yhteystiedot
  • Ehdot
  • Hidden
  • Tämän lomakkeen tietoja käytetään vain tiedon välittämiseen kumppanille, mikäli se kohdistuu tiettyyn kumppaniin, ja Visma Solutions Oy:lle.